Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Copernicus Center Lab (CCL)

Copernicus Center Lab (CCL) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, popularyzującą i upowszechniającą naukę, a także ekspercką i networkingową, wpisującą się we wszystkie domeny Priorytetowego Obszaru Badawczego „Society of the Future”, tj. człowiek​ ​i​​ społeczeństwo​ ​w​ ​obliczu​ ​nowych​ ​technologii; funkcjonowanie​​ człowieka​ ​i​ ​społeczeństwa​ ​w​ ​warunkach​ ​współczesnych​ ​przemian,​​wyzwań​ ​i​ ​niestabilności​ ​otoczenia; oraz ​neuronalne,​​poznawcze​ ​i​ ​społeczne​ ​uwarunkowania​ ​funkcjonowania​ ​człowieka​ ​i​​społeczeństwa.

Logo Copernicus Center LabBadania naukowe i działalność ekspercka CCL skupiają się w tym momencie wokół dwóch wiodących tematów:
  • myślenie abstrakcyjne a edukacja (np. kompetencje matematyczne i ich neurokognitywne uwarunkowania, szczególnie w obliczu współczesnych wyzwań, nowych technologii i niestabilności otoczenia);
  • metanauka, czyli nauka o nauce (np. replikowalność wyników, interdyscyplinarność jako szansa i wyzwanie dla nauki, otwarta nauka a postęp naukowy, interakcje między filozofią nauki a empirycznymi badaniami nad nauką).

W ramach CCL tematy te będą badane przez dwa zespoły. Zespoły te opracują ponadto długofalową strategię, która umożliwi intensyfikację badań we współpracy międzynarodowej oraz interakcję z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działalność CCL w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania nauki polega przede wszystkim na:

  • organizacji spotkań, wykładów i konferencji;
  • publikowaniu popularnonaukowych treści w nowoczesnych formatach cyfrowych;
  • wspieraniu organizacji kolejnych edycji Copernicus Festival;
  • wspieraniu rozwoju Copernicus College, pierwszego polskiego portalu MOOC.

We wszystkich tych działaniach CCL współpracuje intensywnie z wieloma podmiotami akademickimi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

CCL jest otwarty na wszystkie inicjatywy, które wpisują się w działalność Priorytetowego Obszaru Badawczego „Society of the Future”.

 

Kierownik: dr Mateusz Hohol

Kontakt: copernicuscenterlab@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności CCL

Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc

14.07.2021
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił konkursy na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc. Stanowiska finansowane są z budżetu programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UJ, Priorytetowy Obszar Badawczy "FutureSoc" (działanie nr 1 ID UJ „New Blood”).
więcej o Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc

Ogólnopolska Konferencja OPOS - Open Polish Science

14.05.2021
Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję OPOS, która odbędzie się w dniach 27-28.05.2021 pod patronatem Copernicus Center Lab, działającego w ramach POB FutureSoc.
więcej o Ogólnopolska Konferencja OPOS - Open Polish Science

Zaproszenie do tworzenia kursu MOOC „Wpływ pandemii na funkcjonowanie człowieka i społeczeństwa"

10.03.2021
Zwracamy się do Państwa z propozycją współtworzenia kursu MOOC (Massive Open Online Course) w języku polskim, poświęconego wpływowi pandemii na funkcjonowanie człowieka i społeczeństwa. Kurs będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych i będzie składał się z profesjonalnie wykonanych nagrań audio-video, uzupełnionych o dodatkowe materiały dydaktyczne i fora dyskusyjne.
więcej o Zaproszenie do tworzenia kursu MOOC „Wpływ pandemii na funkcjonowanie człowieka i społeczeństwa"

Wyniki I edycji konkursów dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future

05.02.2021
Komisja Ekspertów przy POB Society of the Future oceniła wnioski zgłoszone w ramach I edycji konkursów na minigranty pracownicze ogłoszonych przez LABy.
więcej o Wyniki I edycji konkursów dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future

Minigranty POB FutureSoc UJ dla nauczycieli akademickich UJ

07.12.2020
Ogłoszenie I edycji Konkursu dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
więcej o Minigranty POB FutureSoc UJ dla nauczycieli akademickich UJ