Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Web Content Display Web Content Display

Our social media

Web Content Display Web Content Display

September 2021

20210915
Previous week
Next week

Konkurs na minigranty „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid-19” w POB FutureSoc (ZESPOŁOWE)

Date: 15.09.2021 - 31.12.2021
Organiser: POB FutureSoc
Contact: katarzyna.krzeminska@student.uj.edu.pl

Spotkanie informacyjne: 16 września 2021, godz. 9:00, MS Teams, zespół Social (r)Evolutions Lab, kanał POB FutureSoc. Link: https://bit.ly/2Vn3ymF

POB Society of the Future organizuje konkurs na minigranty zespołowe „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19”, nazywane „zespołowymi minigrantami prorównościowymi”.

POB Society of the Future realizuje „Program motywacyjny” jako działanie nr 2 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (dalej: ID.UJ). Celem realizacji działania jest rozwój Obszaru poprzez utworzenie systemu minigrantów przyczyniających się przede wszystkim do skuteczności w publikacji wyników badań prowadzonych w tematyce POB FutureSoc w renomowanych czasopismach i wydawnictwach.

System minigrantów „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19” (dalej nazywany „zespołowymi minigrantami prorównościowymi”) ma przyczynić się do minimalizowania nierówności szans badawczych i publikacyjnych osób zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a które w czasie epidemii Covid-19 łączą pracę naukową i dydaktyczną ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub dziećmi w wieku do 15 roku życia lub opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 24 roku życia i uczącym się. W perspektywie krótkoterminowej konkurs ma wyrównywać szanse w realizacji bieżących zadań i planów, w perspektywie długoterminowej ma przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom w ocenie indywidualnej oraz ewaluacji dyscyplin i jednostek uczelni w ramach profilu tematycznego POB FutureSoc.

Jest to drugi konkurs, w którym osoby zatrudnione na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą ubiegać się o dofinansowanie tego typu działań w sytuacji sprawowania opieki nad dziećmi. W odróżnieniu od nadal otwartego konkursu na dofinansowanie pracy nad publikacjami jednoautorskimi (link: https://bit.ly/grantyPRO), ten konkurs zaadresowany jest do osób, które przygotowują publikację współautorską. 

Środki uzyskane w ramach minigrantu prorównościowego mają służyć delegowaniu prac, w których badacze i badaczki mogą być zastąpieni przez inne osoby, a co umożliwi im skoncentrowanie się na przygotowaniu publikacji naukowej w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi 10 000 zł. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 150 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 15 września 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym, do 31 grudnia 2021 lub do wyczerpania puli środków. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć́ w regulaminie konkursu oraz instrukcjach, zamieszczonych poniżej. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką konkursu – Katarzyną Krzemińską: katarzyna.krzeminska@student.uj.edu.pl

 

Download files
Regulamin konkursu