Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Web Content Display Web Content Display

Our social media

Web Content Display Web Content Display

March 2023

20230316
Previous week
Next week

Konkurs „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych”

Date: 16.03.2023 - 30.04.2023
Organiser: POB FutureSoc, POB QLife
Contact: qlife@uj.edu.pl

Ogłoszenie konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych”

 

Konkurs realizuje zadanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 4 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty obejmujące tematykę badawczą POB FutureSoc i POB qLife ze szczególnym uwzględnieniem tematyki powiązanej z projektem flagowym Centrum Badań Mózgu

Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z co najmniej dwóch pracowników UJ - w tym co najmniej jednego pracownika UJ CM - posiadających co najmniej stopień doktora oraz łączny dorobek w postaci przynajmniej trzech publikacji w obiegu międzynarodowym notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR). 

Łączny budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to 125 000 zł. Finansowanie projektu może być przyznane na maksymalnie 24 miesiące.

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

  • innowacyjności (50%),
  • interdyscyplinarności (20%),
  • poziomu naukowego (30%). 

Środki przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym między innymi:

  • zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnej infrastruktury,
  • zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją projektu, 
  • koszty osobowe.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ z dniem 16.03.2023 r. Termin składania wniosków upływa 30.04.2023 r. Wnioski należy składać za pomocą̨ elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku przed jego złożeniem. Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 31.05.2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań́ i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt z:

Download files
Regulamin konkursu