Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210126

Minigranty POB FutureSoc dla studentów i studentek

Data: 26.01.2021 - 15.02.2021
Organizator: POB FutureSoc
Kontakt: michal.derek@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://strefaid.uj.edu.pl

Ogłoszenie I edycji Konkursu minigrantów dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości” w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Konkurs realizuje politykę wsparcia rozwoju naukowego studentów, jako działanie nr 14 Zarządzanie Talentami (Talent Management), w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB FutureSoc.

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować:

  1. studenci i studentki trzeciego roku studiów I stopnia UJ, lub
  2. pierwszego lub drugiego roku studiów II stopnia UJ, lub
  3. co najmniej trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich UJ -

którzy nie powtarzali roku i posiadają średnią ważoną na poziomie co najmniej 4.0 z ostatniego roku akademickiego.

W konkursie można składać wnioski na projekty:

  1. indywidualne - maksymalna kwota finansowania: 10 000 zł,
  2. zespołowe – maksymalna kwota finansowania: 20 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 26.01.2021 r. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 15.02.2021 r. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/.

Wnioskujący w konkursie wybierają w formularzu jeden z pięciu obszarów tematycznych, adekwatny dla tematyki składanego wniosku:

Obszary tematyczne:

  • "Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości" - budżet obszaru: 90 000 zł.
  • "Wyzwania wrażliwości, odporności, adaptacji i zrównoważonego rozwoju regionów" - budżet obszaru: 70 000 zł.
  • "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa" – budżet obszaru: 120 000 zł.
  • "Organizowanie w zmieniającym się świecie" - budżet obszaru: 70 000 zł.
  • "Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości" - budżet obszaru: 70 000 zł.

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs w pierwszej edycji konkursu wynosi 420 000 zł.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszeń na stronie internetowej futuresoc.id.uj.edu.pl, najpóźniej do 30.03.2021 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu.

Pytania bądź wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna konkursu – dr. Michała Derka: michal.derek@uj.edu.pl.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu minigrantów dla studentów UJ
Oświadczenie laureata/laureatki konkursu
Terms and Conditions of the mini-grants call for JU students
Statement by the Mini-grant Project Manager