Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

luty 2021

20210223
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konkurs „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future”

Data: 23.02.2021 - 31.12.2021
Organizator: POB FutureSoc
Kontakt: ewa.laskowska@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://strefaid.uj.edu.pl

Ogłoszenie II edycji Konkursu „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future” wdrażającego politykę „Otwartego dostępu” realizowaną w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Grafika informująca o konkursie "Wsparcie publikacji w POB FutureSoc"

Konkurs wdraża politykę „Otwartego dostępu” (działanie 6 ID UJ) realizowaną w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje dotyczące jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB FutureSoc.

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować nauczyciele i nauczycielki akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoranci i doktorantki uczący się w szkole doktorskiej UJ, oraz uczestnicy i uczestniczki studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie publikacji w wolnym dostępie (pokrycie opłaty publikacyjnej oraz opłaty open access), opłacenia korekty językowej oraz tłumaczenia na język obcy wysokiej jakości publikacji naukowych (artykułów i monografii), które są planowane do wydania w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.

W drugiej edycji konkursu (2021) łączna kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 1 000 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 23.02.2021 r. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 31.12.2021 r. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl.

Lista wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, zostanie opublikowana na stronie futuresoc.id.uj.edu.pl.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu.

Uwaga: w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką konkursu – dr Ewą Laskowską-Litak: ewa.laskowska@uj.edu.pl.

Informacja dotycząca faktur i zobowiązań płatności

Prosimy nie dołączać faktur i żadnych dokumentów związanych z płatnościami na etapie składania wniosku. Zgodnie z Regulaminem konkursu i zasadami finansowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, faktura będzie mogła zostać przekazana do rozliczenia po otrzymaniu pozytywnej decyzji w zakresie finansowania wniosku. Dołączenie faktury na etapie składania wniosku będzie stanowiło przesłankę do jego odrzucenia z powodów formalnych i konieczność korekty w zakresie dokumentacji.

Zgodnie z par. 19 Regulaminu konkursu, Wnioskodawca, który otrzyma w ramach konkursu dofinansowanie, przedstawia fakturę VAT na usługi związane z przyznanym dofinansowaniem, z 21-dniowym terminem płatności.

Dane do faktury: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP 6750002236.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu