Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210407

Konkurs na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Data: 07.04.2021 - 31.05.2021
Organizator: POB FutureSoc, POB qLife
Witryna internetowa wydarzenia: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs/Overview/73

Ogłoszenie konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) "Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych - POB FutureSoc i POB qLIFE".

Infografika o konkursie "Wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników UJ & UJ CM", zawierająca skrót ogłoszenia konkursowegoKonkurs realizuje zadanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 2 (Incentives) oraz działanie nr 3 (R2R) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty dotyczące tematyki badawczej POB FutureSoc i POB qLife.

Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z co najmniej dwóch pracowników UJ - w tym minimum jednego pracownika UJ CM - posiadających co najmniej stopień doktora oraz łączny dorobek w postaci przynajmniej trzech publikacji w obiegu międzynarodowym notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).

Łączny budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to 125 000 zł. Finansowanie projektu może być przyznane na maksymalnie 24 miesiące.

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

  • innowacyjności (50%),
  • interdyscyplinarności (20%),
  • poziomu naukowego (30%).

Środki przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym między innymi:

  • zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnej infrastruktury,
  •  zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją projektu,
  •  koszty osobowe.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 7.04.2021 r. Termin składania wniosków upływa 31.05.2021 r. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/. Prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej instrukcją składania wniosku przed jego złożeniem.

Złożony wniosek należy wydrukować i podpisany przez wnioskodawcę dostarczyć pocztą wewnętrzną do Biura POB qLife – Dział Nauki UJ CM, ul. Podwale 3.

 

Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 16.07.2021 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt z:

Magdalena Pałyga

Dział Nauki UJ CM

tel. +48 506 836 986

magdalena.palyga@uj.edu.pl

 

Marta Gulińska

Dział Nauki UJ CM

tel. +48 12 37 04 388

marta.gulinska@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Instrukcja składania wniosku