Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2021

20210514
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konkurs – wsparcie wniosków o międzynarodowe granty w POB FutureSoc

Data: 14.05.2021 - 31.12.2021
Organizator: POB FutureSoc
Kontakt: michal.derek@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://strefaid.uj.edu.pl

Ogłoszenie konkursu na przygotowanie wniosków projektowych na granty międzynarodowe w POB FutureSoc w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim

Terms and conditions in the English language are attached below.

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych jako Działanie nr 3 (R2R – współpraca badawcza) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W konkursie mogą być finansowane działania wpisujące się tematycznie w problematykę badawczą POB FutureSoc i służące przygotowaniu wniosku projektowego przez zespół składający się z wnioskodawcy oraz przynajmniej jednego partnera zagranicznego. Z wnioskiem konkursowym występować mogą nauczyciele i nauczycielki akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Łączny budżet konkursu wynosi 750 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego wniosku to 30 000 zł.

Rezultatem działań powinien być wniosek na projekt badawczy realizowany we współpracy międzynarodowej, złożony w instytucji zewnętrznej do 12 miesięcy od otrzymania dofinansowania w konkursie.

 

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

  • rangi konkursu zewnętrznego;
  • potencjału naukowego projektu (w tym innowacyjność i interdyscyplinarność);
  • dorobku naukowego wnioskodawcy;
  • zasadności planowanych kosztów;
  • przewidywanego statusu UJ w konsorcjum (preferowane będą wnioski, w których UJ jest liderem).  

Planowane wydatki muszą być ściśle powiązane z realizacją deklarowanych we wniosku konkursowym działań i dotyczyć w szczególności kosztów takich jak:  

  • usług i wynagrodzeń związanych z przygotowaniem wniosku projektowego;
  • uczestnictwa laureata/laureatki w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego;
  • organizacji spotkań roboczych konsorcjum naukowego lub zespołu projektowego albo uczestnictwa w takich spotkaniach.

 

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym, od 14 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., bądź do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w danej edycji konkursu.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl.

Lista wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, zostanie opublikowana na stronie futuresoc.id.uj.edu.pl.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonym regulaminie.

Uwaga: w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z zarządzającym konkursem, dr. Michałem Derkiem: michal.derek@uj.edu.pl.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Terms and conditions of the call