Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210507

Konkurs na minigranty „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid-19” w POB FutureSoc (INDYWIDUALNE)

Data: 07.05.2021 - 31.12.2021
Organizator: POB FutureSoc
Kontakt: katarzyna.krzeminska@student.uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs

POB Society of the Future organizuje konkurs na minigranty „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19” – nazywane „minigrantami prorównościowymi”.

POB Society of the Future realizuje „Program motywacyjny” jako działanie nr 2 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (dalej: ID.UJ). Celem realizacji działania jest rozwój Obszaru poprzez utworzenie systemu minigrantów przyczyniających się przede wszystkim do skuteczności w publikacji wyników badań prowadzonych w tematyce POB FutureSoc w renomowanych czasopismach i wydawnictwach.

System minigrantów „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19” (dalej nazywany „minigrantami prorównościowymi”) ma przyczynić się do minimalizowania nierówności szans badawczych i publikacyjnych osób zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a które w czasie epidemii Covid-19 łączą pracę naukową i dydaktyczną ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub dziećmi w wieku do 15 roku życia. W perspektywie krótkoterminowej konkurs ma wyrównywać szanse w realizacji bieżących zadań i planów, w perspektywie długoterminowej ma przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom w ocenie indywidualnej oraz ewaluacji dyscyplin i jednostek uczelni w ramach profilu tematycznego POB FutureSoc.

Środki uzyskane w ramach minigrantu prorównościowego mają służyć delegowaniu prac, w których badacze i badaczki mogą być zastąpieni przez inne osoby, a co umożliwi im skoncentrowanie się na przygotowaniu publikacji naukowej w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi 10 000 zł. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 300 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 07.05.2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym, to wyczerpania puli środków.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl

Lista wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, zostanie opublikowana na stronie futuresoc.id.uj.edu.pl.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć́ w regulaminie konkursu oraz instrukcjach, zamieszczonych poniżej.

Uwaga: w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką konkursu – Katarzyną Krzemińską: katarzyna.krzeminska@student.uj.edu.pl

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Instrukcja wypełniania wniosku