Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210610

Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc

Data: 10.06.2021 - 16.08.2021
Kontakt: ewa.laskowska@uj.edu.pl

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił konkursy na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc. Stanowiska finansowane są z budżetu programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UJ, Priorytetowy Obszar Badawczy "FutureSoc" (działanie nr 1 ID UJ „New Blood”).

Ogłoszenia konkursowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne lub nauki o komunikacji społecznej i mediach.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148341721

Termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2021 r. 

Wydział Filozoficzny

Konkurs na stanowisko adiunkta w w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148341485

Termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2021 r. 

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne (lub pokrewnej).

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148341307

Termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2021 r. 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości lub psychologia.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148294111

Termin składania dokumentów: 6 sierpnia 2021 r. 

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie badań metanaukowych lub data science

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148140311

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie badań nad umysłem i poznaniem

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148140372

Termin składania dokumentów: 11 lipca 2021 r. 

Wydział Prawa i Administracji UJ

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie związków między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148139344

Termin składania dokumentów: 11 lipca 2021 r. 

Wydział Geografii i Geologii UJ

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w zakresie

(1) zmian przestrzennych w sferze gospodarczej i społecznej i ich uwarunkowań, kreowania nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych na zdarzenia ekstremalne, idei zrównoważonego rozwoju i konsumpcji

(2) zmian przestrzennych w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej oraz odporności układów miejskich lub wiejskich na wyzwania przyszłości, zrównoważony rozwój miast lub obszarów wiejskich

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148139286

Termin składania dokumentów: 11 lipca 2021 r. 

W razie pytań dotyczących konkursów, prosimy o kontakt z dr Ewą Laskowską-Litak: ewa.laskowska@uj.edu.pl