Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2021

20211209
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

(R)ewolucyjne espresso: "Co się dzieje w polskiej szkole? Wielowymiarowość kryzysu i pułapki dyskursu o wartościach" (9.12)

Data: 09.12.2021
Czas rozpoczęcia: 14:00
Miejsce: MS Teams
Organizator: Soc Rev Lab
Kontakt: socrevlab@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://tiny.pl/9dp6j

Social (r)Evolutions Lab UJ zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. "Co się dzieje w polskiej szkole? Wielowymiarowość kryzysu i pułapki dyskursu o wartościach". Spotkanie będzie miało formę krótkich wystąpień i dyskusji wokół nich. Odbędzie się ono 9 grudnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 14.00-15.00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://tiny.pl/9dp6j 

Link do wydarzenia na FB:  https://www.facebook.com/events/722014578777739 

 

Na spotkaniu skoncentrujemy się na najbardziej gorących kwestiach związanych z edukacją szkolną, Rozmawiać będziemy m.in. o tym, czy diagnozowany przez niektórych kryzys wartości i wychowania rzeczywiście istnieje, o bezpieczeństwie i przemocy oraz o sytuacji grup mniejszościowych w szkole. Chcemy potraktować szkołę jako całość, uwzględniając w naszych analizach uczniów, nauczycieli, kadrę niedydaktyczną, rodziców oraz dostrzegając złożoność praktyk, z jakimi mamy tu do czynienia.

O polskiej szkole dyskutować będą:

Dariusz Martynowicz (Małopolska Szkoła Gościnności, PROGRESOWNIA), Czy w polskiej szkole jest możliwa goścINNOŚĆ? – o edukacji jako przestrzeni spotkania

Dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) – Kto w Polskiej szkole może być sobą? Kto może czuć się bezpiecznie?

Prof. dr hab. Lech Witkowski (Akademia Pomorska), O potrzebie troski o przymierze edukacyjne w szkole

Karolina Kołodziejczak (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ) – Co się dzieje w polskiej szkole? Kształcenie integracyjne w przestrzeni illusio – propozycja badań pola szkolnego

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ (Instytut Pedagogiki UJ)

 

Dariusz Martynowicz - nauczyciel języka polskiego w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach, członek grupy SUPERBELFRZY RP, edukator, trener. Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji i Rozwoju PROGRESOWNIA. Fascynat kreatywności i nowoczesnych technologii. Wpisany na prestiżową listę 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie im. I. Sendlerowej "Za naprawianie świata". Człowiek Roku 2020 "Gazety Krakowskiej" za rozsądne i sensowne zmiany w polskiej edukacji. W 2021 roku otrzymał ogólnopolski tytuł "Nauczyciela Roku".

Dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska - pedagożka i socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Socjologii Edukacji. Naukowo zajmuje się stereotypami związanymi z płcią, społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami kształtowania(się) tożsamości płci/rodzaju, problemem przemocy ze względu na płeć, krytyczną analizą dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach oraz historią kobiet. Realizuje projekty z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej, polityki równościowej oraz herstorii. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży i Sekcji Pedagogiki Krytycznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz zespołu Gdy Nauka jest Kobietą UAM. Współpracowniczka instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Autorka prorównościowych programów, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania, członkini Rady Programowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, współzałożycielka Fundacji Muzeum Historii Kobiet i przewodnicząca Rady Fundacji „Ja, Nauczyciel'ka".

Prof. Dr hab. Lech Witkowski – filozof, epistemolog, pedagog, historyki idei i kulturoznawca, badacz teorii dwoistości i teorii tożsamości. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematów, takich jak: profile i tropy ambiwalencji w kulturze, paideia i jej oblicza w humanistyce, humanistyka stosowana, historia polskiej myśli pedagogicznej. Przez szereg lat prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także gościnnie w Kanadzie, USA, Włoszech i Szwajcarii. Obecnie związany jest z Akademią Pomorską w Słupsku. Laureat licznych nagród. Opublikował ponad 20 książek autorskich, a kilkanaście (współ)redagował. W roku 2021 ZG PTP przyznał mu Medal za zasługi do pedagogiki polskiej.

Mgr Karolina Kołodziejczak – studentka III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w dyscyplinie Pedagogika, terapeutka pedagogiczna w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki kształcenia integracyjnego, idei integracji w edukacji, pedagogiki krytycznej oraz terapii pedagogicznej.

 

Czym jest (R)ewolucyjne espresso? 

(R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o zmianie społecznej to cykl spotkań naukowych organizowanych przez Social (r)Evolutions Lab. Mają one formułę krótkich wystąpień osób reprezentujących różne dyscypliny nauki oraz dyskusji wokół nich. Celem spotkań jest naukowa, interdyscyplinarna refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i obserwowanymi przez nas procesami społecznymi. Gorąco zachęcamy do stałego udziału w cyklu oraz do proponowania własnych tematów spotkań (np. mailowo: socrevlab@uj.edu.pl)    

Czym jest Social (r)Evolutions Lab UJ? 

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) jest częścią działającego na UJ POB-u Society of the Future. SocRevLab koncentruje swoje działania na interdyscyplinarnym badaniu mechanizmów zmian społecznych. Odnosimy się zarówno do procesów o charakterze stopniowym, jak i do zmian w postaci przełomów lub kryzysów istniejącego porządku społecznego. Lab jest platformą współpracy dla naukowców/czyń, doktorantów/ek, studentów/ek oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką, bez względu na reprezentowaną dyscyplinę nauki. Osoby chętne zapraszamy do dołączenia do zespołu SocRevLab na MS Teams, gdzie umieszczamy informacje o naszych bieżących działaniach.   

Link do zespołu w MS Teams: http://bityl.pl/GJcde 

Facebook: https://www.facebook.com/socrevlab