Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie działalności POB FutureSoc w 2021 r.

Ponad 50 szkoleń i warsztatów, seminariów i spotkań tematycznych, około 100 ekspertek i ekspertów zaproszonych do dyskusji podczas spotkań i seminariów, 10 typów konkursów ogłoszonych przede wszystkim dla nauczycielek i nauczycieli akademickich, ale również doktorantek i doktorantów oraz studentek i studentów; tysiące napisanych maili… 

Kalendarz wydarzeń w 2021 roku w POB FutureSoc w skrócie: 

Styczeń:

 • Po zakończeniu naboru wniosków w 7 konkursach zorganizowanych przez laby działające w POBFutureSoc wnioski są sprawdzane pod względem formalnym i kierowane do recenzji
 • Seminarium dla nauczycielek i nauczycieli akademickich Dydaktyczne (r)Ewolucje - "Zdalna sesja - egzaminowanie i wystawianie ocen w pandemii" (SocREvLab)
 • Spotkanie w cyklu (R)ewolucyjne espresso – "Kto ma problem ze szczepieniami?" (SocRevLab)
 • Ogłoszenie I edycji Konkursu minigrantów dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości”
 • Spotkanie w cyklu Globalne Wtorki: USA Bidena: jaka przyszłość kraju i świata? (GTL)
 • Udostępnienie kursu "Człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii" na platformie Copernicus College

Luty

 • Wyniki I edycji konkursu „Wsparcie publikacji w POB Society of the Future” (tzw. Konkurs Open Access)
 • Spotkanie informacyjne z cyklu „Klaster 2: nauki społeczne i humanistyczne w PR Horyzont Europa” (GTL i SocREvLab)
 • Spotkanie z cyklu MF_talks: Zarządzanie zdrowiem publicznym - walka z COVID-19
 • Ogłoszenie II edycji Konkursu „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future” wdrażającego politykę „Otwartego dostępu” 
 • Spotkanie z cyklu Dydaktyczne (r)Ewolucje – Jak połączyć dydaktykę i badania własne? (SocREvLab)

Marzec 

 • Ogłoszenie wyników I edycji konkursów na minigranty dla doktorantów UJ „Granty dla przyszłości”
 • Spotkanie dotyczące konkursu CHANSE “Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”(GTL i SocREvLab)
 • 1. odcinek Punktu Krytycznego (nowy cykl popularyzatorski w POB FutureSoc) – “Za wszelką cenę. Różne oblicza ekstremizmu”
 • Spotkanie w cyklu Globalne Wtorki: “Dokąd zmierza UE? Współczesne wyzwania i zagrożenia integracji europejskiej” (GTL)
 • Ogłoszenie wyników I edycji konkursów minigrantów „Granty dla przyszłości” dla wybitnych studentów UJ

Kwiecień 

 • Ogłoszenie konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników i pracownic UJ i CMUJ "Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych - POB FutureSoc i POB qLIFE".
 • "Meet the Editor" – spotkanie z dr. Michalem Onderco (GTL)
 • Spotkanie w cyklu (R)ewolucyjne espresso – „Nasze życie z robotami" (SocRevLab)
 • Warsztaty “Efektywne publikowanie naukowe” (MF Lab)
 • 2. odcinek Punktu Krytycznego “#TikTok demokracja?”

Maj

 • Ogłoszenie konkursu na minigranty „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid-19” w POB FutureSoc (INDYWIDUALNE)
 • Warsztaty: Publikowanie w amerykańskich czasopismach prawniczych (FLL)
 • Spotkanie w cyklu (R)ewolucyjne espresso – “Kryminalizacja, upolicyjnienie i strategie oporu” (SocRevLab)
 • Ogłoszenie konkursu na przygotowanie wniosków projektowych na granty międzynarodowe
 • 3. odcinek Punktu Krytycznego “No work, no life, no balance, czy nasza praca ma sens?”
 • Dwudniowe warsztaty “Building Your Publication Strategy” (GTL)
 • Warsztat pisarski „Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o pisaniu, ale boimy się zapytać" (SocRevLab)

Czerwiec 

 • Dwudniowe warsztaty “Publishing in Academic Journals in International Relations” (GTL)
 • Wykład "A Vindication of the Rights of Robots" (FLL i Centrum Kopernika)
 • Spotkanie w cyklu Co na Horyzoncie Europa?: "Od pomysłu do aplikacji. Przygotowanie projektu do Horyzontu – dobre praktyki” (GTL i SocRevLab)
 • Warsztaty “Efektywne publikowanie naukowe” (MFL)
 • Seminarium Globalne Wtorki: “Afryka Północna po Arabskiej Wiośnie. Dekada niestabilności” (GTL)
 • Nabór wniosków o dofinansowanie udziału w Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych CAQDAS TM
 • Dwa spotkania z cyklu Co na Horyzoncie Europa?: "Nowe zasady wynagrodzeń w projektach badawczych Horyzont Europa" oraz "Nowe wezwania konkursowe - omówienie (GTL i SocRevLab)
 • Ogłoszenie konkursów na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 • Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie zajęć dydaktycznych na programach obcojęzycznych w ramach POB Society of the Future
 • Szkolenie dla młodzieży krakowskich szkół średnich z cyklu „Analiza danych i badań społecznych – teraźniejszość dla przyszłości” z zakresu zbierania i analizy danych geolokalizacyjnych

Lipiec i sierpień 

W związku z urlopami zwalniamy tempo, ale nie zatrzymujemy się: kończy się nabór zgłoszeń w konkursie na stanowiska badawcze, przygotowujemy konkurs na minigranty prorównościowe zespołowe, nieustannie przyjmowane i obsługiwane są zgłoszenia w konkursach ciągłych, procedowane są wnioski i dokumenty dotyczące finansowania udziału w Metodologicznej Szkole Letniej 

Wrzesień

 • Ogłoszenie konkursu na minigranty zespołowe „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19” (ZESPOŁOWE)
 • Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych CAQDAS TM (współpraca POB FutureSoc)
 • Dwudniowe seminarium prezentujące wyniki badań w minigrantach Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab)
 • 4. odcinek Punktu Krytycznego: “Przemoc. Władza. Siła. Od feudalizmu do milenialsów”
 • Spotkanie w cyklu (R)ewolucyjne espresso: “Gdzie są granice, których przekroczyć nie można? O uchodźcach oraz roli państwa i obywateli” (SocRevLab)
 • Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie zajęć dydaktycznych na programach obcojęzycznych w ramach POB FutureSoc 

Październik

 • Panel dyskusyjny na temat sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim z ekspertami ds. migracji i prawnikami migracyjnymi (GTL i Centrum Wielokulturowe)
 • 5. odcinek Punktu Krytycznego: “Ekonomia, głupcze? Od neuroekonomii do ekonomii feministycznej
 • Spotkanie „Jak skutecznie publikować w obiegu międzynarodowym? Uwagi o strategii publikacyjnej” (GTL)
 • Seminar "Out of Ivory Towers: Can the Academics Help Solve the World’s Problems?" (GTL)
 • Warsztaty “Efektywne publikowanie naukowe” (MFL)
 • Dwudniowe szkolenie „Statistica kurs podstawowy” (MFL)
 • Szkolenie „Design Thinking”- (SocRevLab)

Listopad

 • Szkolenie “RODO w badaniach społecznych” (SocRevLab)
 • Seminarium “Prezentacja Minigrantów w GCL” (GCL)
 • 6. odcinek Punktu Krytycznego “Media antyspołecznościowe? Porozmawiajmy o władzy i chciwości”
 • Szkolenie “Wizualizacja danych jakościowych” (SocRevLab)
 • Spotkanie w cyklu (R)ewolucyjne espresso: „Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski” (SocRevLab)
 • "Minigranty GTL na Ostatniej Prostej" - sympozjum Global Trends Lab (25.11-09.12)
 • Międzyuczelniane studenckie warsztaty projektowe “Nowa Przestrzeń - Przestrzenie Troski” (wsparcie SocRevLab i GCL)

Grudzień

 • Szkolenie „Skuteczne popularyzowanie nauki” (SocRevLab)
 • Współorganizacja studenckiej konferencji naukowej „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (GTL)
 • Spotkanie z cyklu (R)ewolucyjne espresso: "Co się dzieje w polskiej szkole? Wielowymiarowość kryzysu i pułapki dyskursu o wartościach" (SocRevLab)
 • Współorganizacja warsztatów dokształcających "O krytycznym pisaniu" (Global Trends Lab i LSE IDEAS CSEEP)
 • 7. odcinek Punktu Krytycznego “From Russia with love”
 • Szkolenie “Metodologia scope i systematic review” (SocRevLab)

 

Oprócz organizacji wymienionych wyżej spotkań, szkoleń, konkursów i wsparcia dla projektów realizowanych w ramach POB FutureSoc:

 • O wydarzeniach informowaliśmy poprzez strony internetowe, newsletter i profil POB FutureSoc na FB oraz zespoły w MS Teams
 • Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań informacyjnych na temat konkursów organizowanych w ramach POB FutureSoc
 • W wyniku współpracy POB FutureSoc i Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w roku akademickim 2020/21 prowadzony był cykl interdyscyplinarnych wykładów pt. „Emotions, Rationality, and Decision-Making”.