Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab)

Działalność Social (r)Evolutions Lab skoncentrowana jest na interdyscyplinarnym badaniu mechanizmów zmian społecznych. Odnosimy się zarówno do procesów o charakterze ewolucyjnym, długotrwałym i stopniowym, jak do zmian rewolucyjnych, nagłych, w postaci przełomów, kryzysów, załamań istniejącego porządku społecznego.

Interesują nas zmiany w sposobach funkcjonowania jednostek i społeczności oraz instytucji i praktyk społecznych, a także dynamika zachodzących między nimi relacji. Badamy, jak aktorzy społeczni negocjują, podtrzymują lub kwestionują istniejący porządek społeczny i angażują się w procesy przemian. Odkrywamy zależności między zmianami społecznymi oraz nierównościami w dostępie do zasobów, takich jak: uznanie, władza, edukacja, zdrowie, bogactwo, zasoby naturalne czy technologie. Prowadząc badania nad tymi zagadnieniami rozwijamy nowe podejścia teoretyczne i metodologiczne.

Interesują nas zatem: (1) źródła zmian społecznych; (2) modele i dynamika zmian; (3) konsekwencje zmian; (4) wyłaniające i ścierające się wizje i projekty społeczeństwa przyszłości.

Działalność badawcza, dydaktyczna i ekspercka SocRevLab skupia się m.in. na następujących obszarach tematycznych:

  • społeczne i polityczne odpowiedzi na zmiany, kryzysy i zagrożenia (gospodarcze, środowiskowe, epidemiologiczne, terrorystyczne itp.), w tym: społeczna odporność (resilience), rola państwa i instytucji, samoorganizowanie i wyłanianie się nowych form wspólnotowości;
  • napięcia i konflikty wynikające z nierówności w dostępie do różnych zasobów oraz antycypacja problemów społecznych, propozycje ich rozwiązań i adaptacji instytucjonalnej;
  • przemiany i procesy demograficzne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, depopulacja, migracje oraz ich skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe;
  • przemiany rodziny, intymności i życia codziennego w perspektywie intersekcjonalnej;
  • przemiany sfery publicznej, kultur politycznych i ideologii, w tym: dynamika stosunków władzy, relacji między państwem a obywatel(k)ami, procesy demokratyzacji i autorytaryzacji, ekstremizmy i populizmy;
  • społeczne konteksty, skutki i wyzwania rozwoju nauki i technologii, np. w obszarze pracy, życia prywatnego, wzorów konsumpcji, rodziny i pokrewieństwa;
  • możliwe scenariusze, wizje i projekty społeczeństwa przyszłości oraz ich etyczne, społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje.
Kierowniczka: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
Media społecznościowe Social (r)Evolutions Lab: Facebook

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności SocRevLab

Szkolenie dotyczące metodologii scope i systematic review (17.12)

10.12.2021
Social (r)Evolutions Lab - POB Future Soc zaprasza nauczycielki/li akademickich UJ na szkolenie dotyczące metodologii scope i systematic review. Odbędzie się ono 17 grudnia 2021 (piątek) w godz. 11.00-14.15. Szkolenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem MS Teams.
więcej o Szkolenie dotyczące metodologii scope i systematic review (17.12)

(R)ewolucyjne espresso: "Co się dzieje w polskiej szkole? Wielowymiarowość kryzysu i pułapki dyskursu o wartościach" (9.12)

02.12.2021
Social (r)Evolutions Lab UJ zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. "Co się dzieje w polskiej szkole? Wielowymiarowość kryzysu i pułapki dyskursu o wartościach". Spotkanie będzie miało formę krótkich wystąpień i dyskusji wokół nich. Odbędzie się ono 9 grudnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 14.00-15.00 na platformie MS Teams.
więcej o (R)ewolucyjne espresso: "Co się dzieje w polskiej szkole? Wielowymiarowość kryzysu i pułapki dyskursu o wartościach" (9.12)

(R)ewolucyjne espresso: „Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski” (25.11)

19.11.2021
Social (r)Evolutions Lab UJ zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. “Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski”. Spotkanie będzie miało formę krótkich wystąpień i dyskusji wokół nich. W jego trakcie będziemy rozmawiać o bieżących trendach demograficznych w Polsce, o ich potencjalnych konsekwencjach oraz o środkach zaradczych zaproponowanych w rządowym projekcie „Strategia demograficzna 2040. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) w godzinach 13.30–14.30 na platformie MS Teams.
więcej o (R)ewolucyjne espresso: „Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski” (25.11)