Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Social (r)Evolutions Lab jest częścią środowiska POB FutureSoc, który realizuje wielokierunkowe działania wspierające aktywność naukową, dydaktyczną i współpracę z otoczeniem, a skierowane do nauczycielek/li akademickich, doktorantek/ów oraz studentek/ów. 

Oprócz tego SocRevLab inicjuje i realizuje działania własne, takie jak:

(R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o zmianie społecznej - cykl spotkań naukowych organizowanych przez Social (r)Evolutions Lab UJ. Mają one formułę krótkich wystąpień osób reprezentujących różne dyscypliny nauki oraz dyskusji wokół prezentowanej problematyki. Celem spotkań jest naukowa, interdyscyplinarna refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i obserwowanymi przez nas procesami społecznymi.

 

Dotychczasowe spotkania:

„(R)ewolucje? Czyli o tym, co się dzieje na ulicach - impresje (nie tylko) socjologiczne” [5.11.20]

dr Agata Dziuban - O jaką aborcję walczymy? Demonstracje jako przestrzeń negocjacji praw reprodukcyjnych

dr Justyna Struzik Zmęczenie, solidarność, protest – queerowe emocje i głosy w dobie pandemii

dr Anna Szwed, dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ - Kontestując hegemonię. Czarne Protesty a Kościół rzymskokatolicki

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ - Demokracja, intymność i przeoczona (r)ewolucja – garść uwag o obecnych protestach na kanwie Przemian Intymności A. Giddensa

dr Marta Klekotko – Wojna plemion? 

 

„O protestach raz jeszcze. Perspektywa interdyscyplinarna” [26.11.20]

Joanna Grzymała-Moszczyńska (Instytut Psychologii UJ), Strajk Kobiet - motywacje i emocje uczestniczek a chęć dalszego działania 

Katarzyna Jaśko (Instytut Psychologii UJ), Strajk Kobiet - postrzeganie postaw i zachowań innych uczestniczek protestu 

Ewa Krzaklewska (Instytut Socjologii UJ), Bunt młodych czy #strajkwszystkich? - Czarne Protesty z perspektywy socjologii młodzieży 

Małgorzata Michel (Instytut Pedagogiki UJ), Kwestia kibolska. Zwroty narracyjne po 22 października 

Wojciech Burek (Instytut Europeistyki UJ), Zaostrzenie prawa antyaborcyjnego w Polsce z perspektywy praw człowieka 

 

„Kto ma problem ze szczepieniami?" [14.01.21]

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM): Etyka badań nad szczepionkami w czasie pandemii COVID-19

dr Paulina Polak (Instytut Socjologii UJ), „Zaszczepiłbym się, ale...”: o niepewności i obawach wobec szczepień.

dr Kinga Sekerdej (Instytut Europeistyki UJ), Dyskretny urok konspiracji. Dlaczego nauka nie wzbudza zaufania?

 

„Nasze życie z robotami” [22.04.21]

dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ), Robotics and the Future of Work

Tomasz Wierzchowski (HayBeeSee), Robotyzacja w globalnym rolnictwie oczami praktyka - szansa dla cywilizacji vs wyzwania społeczne

dr Joanna Foryś (Uniwersytet Śląski), Roboty, które nie wchodzą w konkurencję z człowiekiem

dr Błażej Sajduk (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Dehumanizacja pola walki. Jak? Gdzie? Kiedy?

 

„Kryminalizacja, upolicyjnienie i strategie oporu” [20.05.21]

Amel Mana, Julia Strzemińska, Oskarżam. Krótka historia policyjnej przemocy

dr Justyna Struzik (Instytut Socjologii UJ), Troszczę się o Ciebie, użytkowniku. Genealogie kryminalizacji używania substancji psychoaktywnych i możliwości oporu

dr Agata Chełstowska (Instytut Socjologii UJ), Prawo na niby? Postrzeganie kryminalizacji a praktyka przerywania ciąży w Polsce

dr Agata Dziuban (Instytut Socjologii UJ), Między zinstytucjonalizowaną przemocą a zinstytucjonalizowanym porzuceniem: Kryminalizacja pracy seksualnej w Polsce

 

„Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski” [25.11.21]

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ), Dokąd zmierzamy? Komentarz do strategii demograficznej 2040  

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ), Co wiedzieliśmy, a czego się dowiadujemy o zmianach demograficznych?  

dr hab. Paweł A. Strzelecki (Instytut Statystyki i Demografii SHG), Strategia demograficzna bez migracji - dobry czy zły pomysł?  

prof. dr hab. Bolesław Domański (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), Wyzwania demograficzne Polski w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego  

Dydaktyczne (r)ewolucje to cykl spotkań samopomocowych dla nauczycielek i nauczycieli akademickich UJ, które organizuje Social (r)Evolutions Lab UJ. Spotkania są bezpieczną przestrzenią do dzielenia się nie tylko pomysłami i rozwiązaniami stosowanymi w pracy dydaktycznej, ale także swoimi wątpliwościami i trudnościami.

 

Dotychczasowe spotkania:

“Nauczanie online, cz. 1” [30.09.21]

“Nauczanie online, cz. 2” [9.10.21]

„Uczenie (się) w czasach głębokich podziałów społecznych” [20.11.20]

„Zdalna sesja - egzaminowanie i wystawianie ocen w pandemii” [13.01.21]

„Jak połączyć dydaktykę i badania własne?” [11.03.21]

“Co nam zostanie z tych lat? Nauczanie po pandemii” [24.06.21]

CO NA HORYZONCIE EUROPA? to cykl spotkań o praktycznych aspektach przygotowywania wniosków projektowych do klastra Culture, Creativity & Inclusive Society Horyzontu Europa, organizowany przez Global Trends Lab i Social (r)Evolutions Lab UJ.

 

„Klaster 2: nauki społeczne i humanistyczne w PR Horyzont Europa”, prowadzenie: Mikołaj Pyczak (KPK, NCBiR) [23.02.21]

„Od pomysłu do aplikacji. Przygotowanie projektu do Horyzontu – dobre praktyki” z udziałem: dr Magdaleny Kubal-Czerwińskiej (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Agnieszki Sadeckiej (Instytut Studiów Europejskich UJ), dr hab. Aleksandry Wagner, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ), dr hab. Agnieszki Wypych, prof. UJ (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) [18.06.21]

 „Nowe zasady wynagrodzeń w projektach badawczych Horyzont Europa”, prowadzenie: Katarzyna Kubica-Oroń (CAWP UJ) [28.06.21]

 „Nowe wezwania konkursowe - omówienie”, prowadzenie: Mikołaj Pyczak (KPK, NCBiR) [30.06.21]

Project room / Reading room to inicjatywa, w ramach której nauczycielki i nauczyciele akademiccy UJ mogą uzyskać recenzję i przedyskutować pomysł projektu, którym ma zostać złożony do instytucji zewnętrznej, lub pierwszą wersję artykułu, który zamierzają opublikować w wysokopunkotwanym czasopiśmie naukowym. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat planowanego przedsięwzięcia na tak wczesnym etapie pozwala na doprecyzowanie koncepcji, wprowadzenie koniecznych zmian, a w rezultacie zwiększa szanse na sukces, rozumiany jako uzyskanie grantu lub publikację.

Warsztaty „Design thinking intro”, prowadzenie: dr Seweryn Rudnicki [22.10.21]

Szkolenie „RODO w badaniach społecznych”, prowadzenie: dr Agata Cebera (WPiA UJ) [5.11.21]

Szkolenie „Wizualizacja danych jakościowych”, prowadzenie: dr Krzysztof Tomanek [26.11.21]

Szkolenie „Skuteczne popularyzowanie nauki”, prowadzenie: Natalia Osica (ProScience) [3.12.21]

Warsztaty "Opieka a praca"

Celem warsztatów było zdiagnozowanie trudności w łączeniu pracy naukowej i dydaktycznej z opieką nad dziećmi oraz wypracowanie pomysłu na wsparcie nauczycielek i nauczycieli akademickich w tym obszarze. W rezultacie POB FutureSoc uruchomił konkurs na minigranty „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid-19”. Warsztaty zorganizowane w ramach I seminarium POB FutureSoc pt. “Czas przyszły niedokonany – badania (dla) społeczeństwa przyszłości” [13.11.21].

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi CHANSE

“Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”, prowadzenie: dr Malwina Gębalska (koordynatorka programu w Narodowym Centrum Nauki).

Spotkanie z dr hab. Katarzyną Kajdanek, prof. UWr „Miasta nie żyją, niech żyją miasta? Mobilność mieszkaniowa, aktywność deweloperów i lokalne polityki mieszkaniowe a śladowa reurbanizacja w Polsce (w niespodziewanych warunkach pandemii)”.

Spotkanie organizowane we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTS i Sekcją Socjologii Miasta PTS oraz Instytutem Socjologii UJ. [10.12.20].

„Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych”

Seminarium organizowane przez prof. dr hab. Małgorzatę Sugierę z Katedry Performatyki WP UJ.

"Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o pisaniu, ale boimy się zapytać"

Spotkanie dla nauczycielek i nauczycieli akademickich UJ poświęcone pisaniu tekstów naukowych. W jego trakcie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami związanymi z procesem pisania. Jak organizujemy swoją pracę nad tekstem? Co nam pomaga w precyzyjnym i skutecznym pisaniu, a co przeszkadza? Jakie narzędzia, sposoby pracy mogą się okazać przydatne? Jak przełamujemy pojawiające się kryzysy w pracy twórczej?