Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab)

Działalność Social (r)Evolutions Lab skoncentrowana jest na interdyscyplinarnym badaniu mechanizmów zmian społecznych. Odnosimy się zarówno do procesów o charakterze ewolucyjnym, długotrwałym i stopniowym, jak do zmian rewolucyjnych, nagłych, w postaci przełomów, kryzysów, załamań istniejącego porządku społecznego.

Interesują nas zmiany w sposobach funkcjonowania jednostek i społeczności oraz instytucji i praktyk społecznych, a także dynamika zachodzących między nimi relacji. Badamy, jak aktorzy społeczni negocjują, podtrzymują lub kwestionują istniejący porządek społeczny i angażują się w procesy przemian. Odkrywamy zależności między zmianami społecznymi oraz nierównościami w dostępie do zasobów, takich jak: uznanie, władza, edukacja, zdrowie, bogactwo, zasoby naturalne czy technologie. Prowadząc badania nad tymi zagadnieniami rozwijamy nowe podejścia teoretyczne i metodologiczne.

Interesują nas zatem: (1) źródła zmian społecznych; (2) modele i dynamika zmian; (3) konsekwencje zmian; (4) wyłaniające i ścierające się wizje i projekty społeczeństwa przyszłości.

Działalność badawcza, dydaktyczna i ekspercka SocRevLab skupia się m.in. na następujących obszarach tematycznych:

  • społeczne i polityczne odpowiedzi na zmiany, kryzysy i zagrożenia (gospodarcze, środowiskowe, epidemiologiczne, terrorystyczne itp.), w tym: społeczna odporność (resilience), rola państwa i instytucji, samoorganizowanie i wyłanianie się nowych form wspólnotowości;
  • napięcia i konflikty wynikające z nierówności w dostępie do różnych zasobów oraz antycypacja problemów społecznych, propozycje ich rozwiązań i adaptacji instytucjonalnej;
  • przemiany i procesy demograficzne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, depopulacja, migracje oraz ich skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe;
  • przemiany rodziny, intymności i życia codziennego w perspektywie intersekcjonalnej;
  • przemiany sfery publicznej, kultur politycznych i ideologii, w tym: dynamika stosunków władzy, relacji między państwem a obywatel(k)ami, procesy demokratyzacji i autorytaryzacji, ekstremizmy i populizmy;
  • społeczne konteksty, skutki i wyzwania rozwoju nauki i technologii, np. w obszarze pracy, życia prywatnego, wzorów konsumpcji, rodziny i pokrewieństwa;
  • możliwe scenariusze, wizje i projekty społeczeństwa przyszłości oraz ich etyczne, społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje.
Kierowniczka: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
Media społecznościowe Social (r)Evolutions Lab: Facebook

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności SocRevLab

Dydaktyczne (r)Ewolucje – Jak połączyć dydaktykę i badania własne?

25.02.2021
Social (r)Evolutions Lab (POB FutureSoc) zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Dydaktycznych (r)Ewolucji pt. "Jak połączyć dydaktykę i badania własne?", które odbędzie się 11 marca 2021 (czwartek) w godzinach 13:30-14:30 na MS Teams.
więcej o Dydaktyczne (r)Ewolucje – Jak połączyć dydaktykę i badania własne?

Zaproszenie do udziału w seminarium "Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych"

09.02.2021
Zachęcamy do uczestnictwa w pracach seminarium organizowanego w ramach Social (r)Evolutions Lab (POB FutureSoc) przez prof. dr hab. Małgorzatę Sugierę z Katedry Performatyki WP UJ.
więcej o Zaproszenie do udziału w seminarium "Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych"

Spotkanie informacyjne „Klaster 2: nauki społeczne i humanistyczne w PR Horyzont Europa”

09.02.2021
Social (r)Evolutions Lab UJ i Global Trends Lab UJ zapraszają na spotkanie z Mikołajem Pyczakiem (KPK, NCBiR), które odbędzie się 23 lutego 2021, godz. 12.00 za pośrednictwem MS Teams.
więcej o Spotkanie informacyjne „Klaster 2: nauki społeczne i humanistyczne w PR Horyzont Europa”