Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab)

Działalność Social (r)Evolutions Lab skoncentrowana jest na interdyscyplinarnym badaniu mechanizmów zmian społecznych. Odnosimy się zarówno do procesów o charakterze ewolucyjnym, długotrwałym i stopniowym, jak do zmian rewolucyjnych, nagłych, w postaci przełomów, kryzysów, załamań istniejącego porządku społecznego.

Interesują nas zmiany w sposobach funkcjonowania jednostek i społeczności oraz instytucji i praktyk społecznych, a także dynamika zachodzących między nimi relacji. Badamy, jak aktorzy społeczni negocjują, podtrzymują lub kwestionują istniejący porządek społeczny i angażują się w procesy przemian. Odkrywamy zależności między zmianami społecznymi oraz nierównościami w dostępie do zasobów, takich jak: uznanie, władza, edukacja, zdrowie, bogactwo, zasoby naturalne czy technologie. Prowadząc badania nad tymi zagadnieniami rozwijamy nowe podejścia teoretyczne i metodologiczne.

Interesują nas zatem: (1) źródła zmian społecznych; (2) modele i dynamika zmian; (3) konsekwencje zmian; (4) wyłaniające i ścierające się wizje i projekty społeczeństwa przyszłości.

Działalność badawcza, dydaktyczna i ekspercka SocRevLab skupia się m.in. na następujących obszarach tematycznych:

  • społeczne i polityczne odpowiedzi na zmiany, kryzysy i zagrożenia (gospodarcze, środowiskowe, epidemiologiczne, terrorystyczne itp.), w tym: społeczna odporność (resilience), rola państwa i instytucji, samoorganizowanie i wyłanianie się nowych form wspólnotowości;
  • napięcia i konflikty wynikające z nierówności w dostępie do różnych zasobów oraz antycypacja problemów społecznych, propozycje ich rozwiązań i adaptacji instytucjonalnej;
  • przemiany i procesy demograficzne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, depopulacja, migracje oraz ich skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe;
  • przemiany rodziny, intymności i życia codziennego w perspektywie intersekcjonalnej;
  • przemiany sfery publicznej, kultur politycznych i ideologii, w tym: dynamika stosunków władzy, relacji między państwem a obywatel(k)ami, procesy demokratyzacji i autorytaryzacji, ekstremizmy i populizmy;
  • społeczne konteksty, skutki i wyzwania rozwoju nauki i technologii, np. w obszarze pracy, życia prywatnego, wzorów konsumpcji, rodziny i pokrewieństwa;
  • możliwe scenariusze, wizje i projekty społeczeństwa przyszłości oraz ich etyczne, społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje.
Kierowniczka: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
Media społecznościowe Social (r)Evolutions Lab: Facebook

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności SocRevLab

(R)ewolucyjne espresso – “Gdzie są granice, których przekroczyć nie można? O uchodźcach oraz roli państwa i obywateli” (30.09)

24.09.2021
Social (r)Evolutions Lab UJ zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. „Gdzie są granice, których przekroczyć nie można? O uchodźcach oraz roli państwa i obywateli". Spotkanie będzie miało formę krótkich wystąpień i dyskusji wokół nich. Odbędzie się ono 30 września 2021 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 14.30 na platformie MS Teams.
więcej o (R)ewolucyjne espresso – “Gdzie są granice, których przekroczyć nie można? O uchodźcach oraz roli państwa i obywateli” (30.09)

Seminarium prezentujące wyniki badań w minigrantach Social (r)Evolutions Lab

07.09.2021
Social (r)Evolutions Lab UJ serdecznie zaprasza do udziału w seminarium prezentującym rezultaty prac prowadzonych w ramach I edycji mini-grantów przyznanych w obszarze tematycznym labu przez POB FutureSoc. Seminarium odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 za pośrednictwem MS Teams.
więcej o Seminarium prezentujące wyniki badań w minigrantach Social (r)Evolutions Lab

Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc

07.07.2021
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił konkursy na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc. Stanowiska finansowane są z budżetu programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UJ, Priorytetowy Obszar Badawczy "FutureSoc" (działanie nr 1 ID UJ „New Blood”).
więcej o Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc